PRIVACY
Houtvanje respecteert de privacy van alle gebruikers. Bij het inloggen als nieuwe klant wordt er een aantal gegevens van je gevraagd. De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om je bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en worden onder geen enkele voorwaarde aan derden overgedragen.

Contactgegevens Houtvanje:
Houtvanje
1097XJ Amsterdam
info@houtvanje.com / lili@houtvanje.com
0648640152

Persoonsgegevens die worden verwerkt; Houtvanje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Andere gegevens die jij aan ons beschikbaar stelt door middel van communicatie
tussen Houtvanje en jijzelf, (bijvoorbeeld e-mailverkeer met bijgeleverde foto-bestanden).

COOKIES
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

ANALYTICS
Hoe lang we jouw data bewaren
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Houtvanje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 7 jaar bewaring voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. Dit is een wettelijk gestelde bewaartermijn van de Belastingdienst.

WAAROM BEWAREN WIJ JOUW DATA?
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Houtvanje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

WELKE RECHTEN JE HEBT OVER JE DATA
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

NIEUWSBRIEVEN
Indien jij je in hebt geschreven voor een nieuwsbrief via de inschrijfmodule op de website ben je akkoord gegaan met via de dubbele opt-in en heb je ons toestemming gegeven jou nieuwsbrieven te sturen. Mocht je deze nieuwsbrieven toch niet meer willen ontvangen kun jij je op ieder moment uitschrijven onder aan iedere nieuwsbrief.

HOE BESCHERMEN WE JOUW GEGEVENS?
Houtvanje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Houtvanje heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Echter, Houtvanje kan niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de emails tussen jou en Houtvanje. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@houtvanje.com

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Houtvanje verkoopt jouw gegevens ten alle tijden niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien Houtvanje hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Houtvanje zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Houtvanje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze zijn inmiddels afgesloten met de volgende partners & partijen: Google – Google-Analytics, WordPress & Woocommerce – webshop, Sisow Payments – betaalsysteem, Hostnet – hosting server

DIENSTEN VAN DERDEN
Houtvanje is niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer jij een link gebruikt om van onze bebsite naar een andere applicatie, website of service te gaan. Jouw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

WIJZIGINGEN
Houtvanje kan van tijd tot tijd de Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om de Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van de Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. Laatst gewijzigd: 01 februari 2021.